Rozmiar: 6925 bajtów
Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna


Firma wykonuje projekty i podejmuje nadzory w zakresie:

 • budownictwa hydrotechnicznego
 • budownictwa lądowego
 • pompowni i ujęć wody
 • melioracji wodnych
 • konstrukcji stalowych i mostowych
 • małych elektrowni wodnych

  oraz

 • pomiary geodezyjne
 • opinie i ekspertyzy
 • inwentaryzacje obiektów i urządzeń
 • inwentaryzacje podwodne
 • kosztorysowanie
 • operaty wodnoprawne
 • operaty hydrologiczne
 • obliczenia hydrauliczne koryt rzek i kanałów
 • obliczenia hydrauliczne świateł mostów i przepustów zgodnie
      z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.